Felbukkant egy lábán, amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben. Fordított láb: egy másodperc a fájdalomtól és egy hét hosszú visszanyeréstől

Ön öntött egy karmosult bokát? - Arthritis July

Ha valami miatt fel akarják tüntetni a gyerekek nemét, azt mondják, hogy "férfigyerek" vagy "asszonygyerek".

Ön öntött egy karmosult bokát?

A vezető szerepet játszó idősebb nemzedékeknek a nemét mindig megkülönböztetik. Az apa öccsének a felesége a mat'k o mk "kisanya" és az i ř nan'h "anyjuk" névvel is szólítható.

2013/20 - Ízületek A táplálkozás és az ízületi rendszer kapcsolata

Az i ř anyh  első tagja, az i ř n az "ők, övék" névmás, az an'h~an'ah "nőstényt" jelent. Az életkor által meghatározott viszonyoknak nagy jelentőségük van a nemzetség életében, amit a rokonsági terminusok tudatosítanak, az, hogy ki kit hogyan szólít. A nemzetség természetének a megértéséhez mindenekelőtt az egyes nemzedékeken, rokonsági fokozatokon belüli fivérek és nővérek viszonyát kell tisztázni.

A fivérek alkotják az adott nemzetség alapját. A nővérek onnan okvetlen eltávolítandók, és már születésüktől fogva "más nemzetségbeli" elnevezéssel illetik őket. A nemzetség két részre osztása a nemzetség gerincét alkotó fivérekre és az idegen nemzetségbelinek számító nővérekre minden szahalini és amuri nemzetségre jellemző. A nővérek más nemzetségbeliként való kezelésének a szigorú ekzogámia a magyarázata, a nemzetségen belüli házasodás kategorikusan tilos.

Tehát a férfiak alkotják az állandó elemet; a nők a változót, az adott nemzetséget elhagyják, helyettük más nők jönnek, akik a fivérek nemzedékének lesznek a feleségei. A mi társadalmunkban semmilyen tilalom sem korlátozza a fivérek és a nővérek egymással való beszélgetését, tréfálkozását, játékát.

A giljákoknál kötelező számukra az egymással szembeni kölcsönös szemérmeség, egymás kölcsönös kerülése. Nyelvükben külön kifejezés van erre: lan'nt "tartózkodni egymástól", "kerülni egymást".

Ez mindenekelőtt a következő viszonylatokra jellemző: fivérek — nővérek; fivérek — fivérek; bátyák - öccseik feleségei stb. Ezek a tilalmak meggátolják a fizikai érintkezést a rokonok meghatározott kategóriái között. A fivérek és a nővérek nevelésének már kora gyermekkortól az az egyik célja, hogy elválasszák, eltávolítsák őket egymástól. A lánytestvérbe belenevelik, amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben a tűzhelyen tilos neki tüzet gyújtani, mert ez nem az ő háztüze, hanem a fiútestvérének a háztüze; kategorikusan tilos neki odamenni a hátsó priccshez.

Ha megcsavartam a bokámat, és megdagadt a bokám

A priccseken szigorúan elkülönül a fivérek és a nővérek fekhelye. Rosszabb helynek számítanak - főként a téli veremházban - a bejárat felőli helyek. Ezek amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben lányok fekhelyei.

felbukkant egy lábán, amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben a térd artritisz kezelésének tünetei

A fiúk fekhelye a legjobb helyen, a bejárattól távoli hátsó harántpriccsen van, vagy pedig a oldalpriccsnek a harántpriccshez csatlakozó részén.

Ehhez a rendhez kora gyerekkortól hozzászoktatnak mindenkit. Ezt a rendet a házastársak is betartják. A közös fekhelyen a feleség a bejárat felőli oldalon, a férj a hátsó fal felőli oldalon fekszik. A ház gazdájának és feleségének a fekhelye a bal oldali hosszanti priccsen van a bejárattól minél távolabb. Ott foglalnak helyet az öregek is. Ha férfi érkezik vendégségbe, a legjobb helyre, a harántpriccsre fektetik.

Ha a vő a feleségével vagy az após a feleségével együtt jön vendégségbe, akkor mindkettőjüket a "rossz" helyre fektetik, ugyanis asszonynak csak ott lehet a helye.

miért fáj a láb ízületi fájdalma fájó könyökízület fájdalmasan összeszorítani öklét

Ha a házban már medveünnepet tartottak, a harántpriccsen már vendégeskedett a medvének a feje, akkor többé oda vendéget nem fektetnek, mivel az már szent helynek számít. A lányt kiskorától arra nevelik, hogy ő más nemzetségbeli, az igazi lakása nem ott van, ahol született, hanem ott, ahol a leendő férje él, ahol majd ő lesz a háziasszony.

A fivér és a nővér nem nézhet egymás szemébe. A lakásban mindig a földre szegezik a tekintetüket. Valószínűleg abból felbukkant egy lábán, hogy nem nézhet szembe fivér a fivérrel, fivér a nővérrel, báty az öccse feleségével és fordítva, a nyivheknél kialakult a különféle nézésnek a megnevezése: kolohad "ferdén egy irányba néz, a fejét nem fordítja arra" általában a nővérek nézik így a fivérüket amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben az idegen férfit a lakásban ; kolokolohad "egyenes fejtartással különböző irányokba forgatja a szemét"; tomuhad "rápillant és elfordítja a fejét"; tomromad "ránéz és elfordítja a fejét, mintha kellemetlent látna"; kal o d "tágra nyitott szemmel néz"; mlon vuhar th o rd "zárt szempillán keresztül néz"; kalahad "mérgesen néz"; kalihi g id "mérgesen rápillant és elfordítja a fejét".

Nincs rá szükség, hogy elősoroljuk valamennyi szót, amellyel a szem helyzetét, a amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben jelölik, a fentiek jól mutatják, hogy a giljákok a szemüket sem engedik szabadjára, a személyiség nevelésének jellegzetes vonása a tartózkodás kifejlesztése és az emóciók gátlása.

A fivéreknek és a nővéreknek tilos egymással beszélgetniük.

Ha megcsavartam a bokámat, és megdagadt a bokám - Zúzódások

Az alábbiakban felsorolom azokat az általam ismert tilalmakat, amelyek a fivér és a nővér viszonyát szabályozzák. A fivérnek kategorikusan tilos: közel menni a nővéréhez, belenézni a nővére szemébe, hajának rendbe hozatalakor nem fektetheti a fejét a nővére térdére, egy pipából nem pipázhat a nővérével, nem tréfálkozhat a nővérével, nem fogadhat el ételt közvetlenül a nővére kezéből a nővér főzte ételt az apa vagy az anya adja oda a fivérnek, távollétükben a nővér az ételt a kis asztalra teszi, azt a amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben állítja, aztán amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben már elment onnan, a fivére csak akkor megy oda az ételhez, a saját helyére felbukkant egy lábán és ott eszi megnem szólíthatja meg nevén a nővérét, egyenes beszédet nem folytathat vele.

A fivérnek, ha csak egy csöpp lelkiismerete van, a nyivhek így mondják, egy szót se szól a nővéréhez! A nővérre nem illik ránézni! Nővérem akkor odamegy, fogja a lábbelimet, a íngyulladás a térdben helyére viszi, ott megjavítja. Erre a fivér hallgatagon kimegy, vesz a bélésfűből és a lábbelijébe teszi.

Ha a fivér és a nővér személyes névmással szólítják meg egymást, kötelesek a "te" helyett a "maga" névmást használni. A fivér és a nővér közötti egyenes beszédnek a tilalma az igen távoli évszázadokban alakult ki, természetesen egyetlen célja volt: elejét venni az esetleges fizikai kapcsolatnak, ami több százezer évvel ezelőtt lehetséges volt, amint arról a fentebb közölt monda tanúskodik. Ha a fivér útközben találkozik a nővérével, a nővére elfordul, félreáll, utat enged neki.

Úgy tartják, hogy a nővér havi vérzése halálosan veszedelmes a fivérére, és ha valamiképpen rácsöppenne, szárazkórban meghalna. Ennek a megelőzésére a nővér köteles lenne egy idegen nemzetségtől vásárolt sérelemmegváltó kutyát adni a fivérének. Ezt a kutyát a fivér megfojtja, felvágja a mellét, majd elvégzi a megfelelő szertartást, ami megóvja őt a különben menthetetlen haláltól. Ott köpenyének mindkét szélét ki kellett tárnia, hogy a fivére nyíllal átlőhesse azokat.

Ezután a sérelmet megszűntnek tekintették. Semmiféle misztikumot nem érdemes keresni ezekben a dolgokban. Társadalmi alapjuk van. Az egykori nyivhek minden lehetséges eszközt felhasználtak, hogy elkülönítsék egymástól a fivéreket és a nővéreket. A khaln "nemzetséget" a férfiak alkotják, a nővérek enhařg "mástörzsbeliek" "másik fa törzse, szára" szóból képzett kifejezés. De hát miért így nevezik őket? Miért nem az enankhaln "másnemzetségbeli" kifejezést használják?

Hiszen ha őket más nemzetségbelinek tekintik, akkor az enan khaln "idegen nemzetség", "másik nemzetség" kifejezéssel kellene illetni.

felbukkant egy lábán, amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben rheumatoid arthritis vállízület

Azonban róluk azt mondják, hogy en-har-nk szó szerint: "idegen-törzs-beli". Ennek a szónak a —har- része a fa "törzsét" jelenti, amit olyan példák is alátámasztanak, mint čhhar harharr pandnt "a fa több törzzsel nő". Következésképpen a nyivh nemzetség ősi megnevezésének a har "törzs" szót kell tekinteni. A mai felbukkant egy lábán "nemzetség" kifejezés későbbi, a velük szomszédos valamelyik mandzsu-tunguz ulcsa, nanaj néptől vették át, ahol a nemzetség neve hala.

Valószínűleg nem mechanikus szóátvételként került a nyelvükbe, hanem egyik ilyen népcsoportnak a közéjük vegyülése folytán, ugyanis elég sok gilják nemzetség fogadott be mandzsu-tunguz elemeket. Butaság lenne azt gondolni, hogy a befogadottak egyből elfelejtették a saját kultúrájukat és annak egyes elemeit nem vitték be a befogadók körébe. Bizonyára szerepük volt a nemzetség általuk használt megnevezésének az elterjesztésében, ami másrészt a régi gilják elnevezés veszendőbe menésével járt együtt.

Ezek az elkülönítő tilalmak nemcsak a fivér - nővér viszonylatban állnak fenn, hanem a fivér - fivér viszonylatban is. A fivérek se nézhetnek szembe egymással, nem is beszélhetnek egymással. N'in-dor: ruvn menn herin o gerta "Mi törvényünk: két fivér nem beszélgethet egymással".

Ha fivér akar valamit mondani a fivérének, ezt általában szülein vagy a feleségén keresztül teszi, főként akkor, ha a bátyó akar valamit mondani az öccsének. Ha csak ketten vannak a házban a közlés a következők szerint történhet: vállízület fájdalom időskorban ma jó lenne elmenni halászni.

Felkel, felkészül az indulásra.

Fordított láb: egy másodperc a fájdalomtól és egy hét hosszú visszanyeréstől

Elsőnek a bátyja lép ki a házból, ő megy elől, az öccse pedig utána. Így ereszkednek le a partra, szó nélkül leveszik a hálót a szárítóról, beteszik a csónakba, berakják az egyéb kellékeket is, aztán elmennek csónakkal oda, ahol kivethetik a hálót.

Halászat közben az idősebb testvér felbukkant egy lábán szükséges utasításokat személytelen formában, feltételes módban közli az öccsével. Estefelé azt mondja: "Jó lenne már hazamenni.

Éles mozgások, esések, ütések; Patológiai változások a vérkeringés működésében. Bármi okozza a lábát, ha a boka duzzanata figyelhető meg, súlyos fájdalom kíséretében, meg kell tennie a szükséges lépéseket az elsősegély nyújtásához és menjen a sürgősségi helyiségbe.

A Tüm folyón a vájt csónakkal hajtórúd segítségével haladnak, mindketten egyformán dolgoznak. A tengerpartiak a tengeren eveznek, az öcs az evezők mellé ül, evez, a bátyja a kormánylapátot tartja.

A nyújtáshoz jellemző tünetek

Ügiszka mondta nekem: "A fiatal engedelmeskedik az idősebbnek. Ha a bátyó azt mondja: elmegyek ide és ide, be kellene fogni a kutyákat, akkor az öccse köteles ezt megcsinálni. Egyszer a bátyám elküldött fát vágni, de a legidősebb bátyám nem engedett el, azt mondta, mért engem küldenek, amikor ő nem küldött engem. Erre a középső bátyám ment el felbukkant egy lábán vágni. Az idősebb dolgoztathatja a fiatalabbat, annak nincs joga nem fogadni szót.

Például: Báty: Ha holnap elmegyek a szarvasnyom-látott helyre, az magának is jó lesz. Fivér fivérnek nem mondhatja, hogy menj! A testvérek nagyon figyelmesek egymás iránt. Különösen az idősebb igyekszik óvni a fiatalabbat. Ha a vadászkunyhóban ketten vannak, az egyik elmegy vadászni, a másik ott marad, fát vág, táplálja a tüzet, ételt főz, a kunyhó közelében vadászhat is, de távolabbra nem mehet el.

Másnap szerepet cserélnek. Mindez azt mutatja, hogy a lan'nt, a szokásjogon alapuló tilalmak élesen elkülönítik a fivéreket a nővérektől, meghatározott viselkedési normát alakítanak ki köztük, úgyszintén az idősebb és a fiatalabb fivérek között is. Az idősebb nemzedékhez tartozó férfiak fiaik feleségét menyüknek szólítják, tilos könnyelműen viszonyulniuk hozzájuk.

felbukkant egy lábán, amelynek súlyos fájdalma van a bokaízületben szóda ízületek és fájdalmak kezelésére

A nővéreket feltétlenül el kell távolítani a nemzetségből. Annak a nemzetségnek, amelybe mennek, a megnevezése "vőnemzetség". Tehát a vők nemzetsége egyben a nővéreimnek a nemzetsége is. Nemcsak az én nővéreim távoznak oda, már korábban oda távoztak tőlünk apáim, nagyapáim nővérei, nemzetségem minden nős férfiának a lányai. Abban a nemzetségben, melyikbe tőlünk eltávozott apám nővére, az én nővérem, az én lányom, én férfi a következőképpen szólítom: a férfiakat                                                                       az asszonyokat.

Hasznosvélemények